Onder de Toren
Tijden heilige missen

De H.Missen in onze geloofsgemeenschap zijn: In de kapel (Oude Klooster): op vrijdag om 19.00 uur. In de kerk: op zondag om 09.30 uur.

 

Speciale vieringen op afwijkende tijden worden tijdig aangekondigd.(zie liturgische agenda. Klik hier voor de liturgische agenda.

 

Actueel


GOEDE WEEK / PASEN

Omdat de beperkingen inmiddels zijn verlengd zullen we als parochie ook Pasen dit jaar anders moeten vieren.
Misschien is het juist ook nu wel heel belangrijk om Pasen te vieren als teken van ons onverwoestbaar geloof in het leven dat overal nu zo onder druk lijkt te staan.

De Goede Week zullen we in een aangepaste vorm vieren en zo veel mogelijk de mensen er in laten delen.

Dagelijks van 9:00 tot 16:00 uur is de kerk van Geffen open voor gebed en een kaarsje bij Maria.
Vanaf Palmzondag zullen bij Maria en de doopvont manden staan met gewijde palmtakken om mee te nemen.
Op Goede Vrijdag kan men de kruisweg persoonlijk bidden. Achter in de kerk vindt u teksten hiervoor.
Vanaf Paaszondag zal de, elders gewijde, paaskaars een week branden en er zullen lichtjes staan die ontstoken met het paasvuur meegenomen mogen worden. Zo kunnen we misschien toch het licht van Pasen verspreiden in Geffen.
Laten we van dit zo andere Paasfeest toch een teken van geloof maken en het beleven als een geloofskracht,
die we samen zo hard nodig hebben in deze tijd!
Blijf op de hoogte van de kerkberichten via: www.parochiedgh.nl

Pastoor Ouwens
 

********************

Maatregelen (afgekondigd op: 23 maart 2020)

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Zie verder www.bisdomdenbosch.nl

Voor: links naar
- gebeden
- woorden ter bemoediging van de bisschop
- Kaarsje aansteken via Kerk in Nood
- Klokken luiden op woensdag van 19.00 – 19.15 u.
- Radio- en tv-uitzendingen.

Klik hier voor een toelichting op de site van bisdom Den Bosch.

Een kaarsje aansteken kan altijd...