Welkom bij de geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena, Geffen

We zijn een bloeiende gemeenschap, nauw verwant met alle inwoners van het dorp Geffen. Tot 2015 waren we een zelfstandige parochie met eigen pastoors en (in vroegere tijden) kapelaans. Nu worden de diensten verzorgd door het pastoraal team van parochie De Goede Herder. Meer informatie hierover treft u aan op de website van onze parochie of via deze link: pastoraal team.

De informatie over onze kerngroepen bestuur en pastoraat als ook de financiële aangelegenheden vindt u onder het kopje "over ons".

Het parochiecentrum, wat nu nog in de pastorie is ondergebracht, kunt u bereiken onder telefoonnummer: 073 5321216. Meestal is er iemand aanwezig op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen tot 10:30 uur. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Ons e-mailadres is: info@geffendgh.nl

Andere informatie: onder het kopje "info" treft u gegevens aan hoe te handelen bij vragen over sacramenten, ziekte en afscheid.
Gegevens over de diensten in onze kerk vindt u onder "vieringen".
Nieuws en berichten onder "actueel" en alle informatie over onze vrijwilligers onder "werkgroepen".

Onze kerk is een van de oudste in noordoost Brabant. De toren werd gebouwd in 1450. Het verhaal door de jaren heen vindt u onder het kopje "historie", waar ook informatie te vinden is over gedane restauraties, het kerkmuseum en rondleidingen.

 

 

Belangrijk is zeker dat dagelijks van 9:00 tot 16:00 uur onze kerk open is voor bezinning, gebed en het opsteken van een kaarsje bij Maria.

Van harte welkom!


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36