Kerkbalans

KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk


Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 

Voor de campagne van 2019 is het thema: Geef voor je kerk. Geef aan Kerkbalans.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2019.
Kijk ook op www.kerkbalans.nl

De actie wordt verzorgd door de WERKGROEP KERKBALANS.

De contactpersoon is:  Gerrit v.d. Helm, tel. 5324311


HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!

Eindstand kerkbijdrage 2015: € 22.750,00
Eindstand kerkbijdrage 2016: € 22.350,00
Eindstand kerkbijdrage 2017: € 23.085,00
Eindstand kerkbijdrage 2018: € 22.047,00