Kerkbalans

KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk


Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.

Voor de campagne van 2020 is het thema: Geef voor je kerk. Geef aan Kerkbalans.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2020.
Kijk ook op www.kerkbalans.nl

De actie wordt verzorgd door de WERKGROEP KERKBALANS.

De contactpersoon is:  Gerrit v.d. Helm, tel. 5324311

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE!

Tussenstand kerkbijdrage 2020 (maart): € 13.000,-

EIndstand kerkbijdrage 2019: € 22.611,37
Eindstand kerkbijdrage 2018: € 22.047,00

Eindstand kerkbijdrage 2017: € 23.085,00
Eindstand kerkbijdrage 2016: € 22.350,00
Eindstand kerkbijdrage 2015: € 22.750,00