Financiele commissie

De financiële commissie wordt gevormd door:

Nelly van den Hurk, Robert van der Doelen.


Tarieven van de parochie Geffen met ingang van 1 januari 2020.

Offerkaarsje € 0,50

Graflicht € 2,00

Noveenkaars € 5,00

H.Mis intentie € 12,00

Jubileumviering € 290,00

Huwelijksviering € 380,00

Doopsel  € 50,00

Collecte (advies) € 1,00

Kerkbalans (advies) € 72,00

Voor tarieven bij uitvaartvieringen, avondwake, grafrechten e.a. kijk onder Bestuur / kerkhof

De financiën van de parochie zijn samengesteld uit:


- vergoedingen voor diensten zoals uitvaarten en huwelijken

- collectes voor de eigen kerk

- misstipendia

- opbrengst van kerkhof

- opbrengst pachtenmaar vooral en dat  is de voornaamste van de inkomsten van de kerk: de kerkbijdrage of gezinsbijdrage. Dat is het bedrag dat door de parochianen per jaar aan de parochie als een soort contributie wordt betaald. De parochie heeft dat geld hard nodig.

Waarvoor?

- onderhoud kerk en pastorie

Dat is allereerst het gewone onderhoud waarvoor geen subsidie verkregen wordt. Bovendien blijft er bij een restauratie naast de subsidie nog een groot bedrag over dat de parochie zelf moet ophoesten. Daarom moeten we ieder jaar sparen voor groot onderhoud.

- personeelskosten

Dat zijn allereerst de kosten van de pastoor (die overigens met Vinkel gedeeld worden). Daarnaast het salaris van de huishoudster; de vergoedingen voor organisten en dirigenten met eventueel de bijbehorende sociale lasten en pensioenvoorzieningen.

- kosten van de eredienst

Dit zijn de kosten van de hosties, miswijn, kaarsen, gewaden, misboekjes etc.

- energiekosten

De kosten van verwarming en licht in kerk en pastorie.

- vrijwilligers

Die verrichten hun activiteiten pro Deo maar zij krijgen soms bij gelegenheid een klein presentje en een keer per jaar is er gezellige avond om ze te bedanken. Ook de koren krijgen een bijdrage voor de pot.

KERKBIJDRAGE

Uw jaarlijkse kerkbijdrage kunt u overmaken op: NL86RABO 011 58 07 292 t.n.v. R.K. Parochie Maria Magdalena te Geffen.

Deze kerkbijdrage kunt u onder de normale voorwaarden bij de belastingen aftrekken als gift. Dat geldt trouwens voor alle betalingen aan de kerk zoals misstipendia, vergoedingen voor een huwelijks- en rouwmis etc.Het is een goede gewoonte dat veel mensen in hun testament een goed doel opnemen. Dat goede doel kan ook uw parochie zijn.