Nieuws

 

LET OP VOOR BRANDGEVAAR
Wij vragen u aandacht voor het aansteken van de kaarsen bij Maria.
Op de kaarsen die worden aangestoken mag geen deksel worden gezet!
Mocht u een lichtje op het graf willen zetten, dan kunt u een losse deksel meenemen!
 

HULDIGINGEN OP MAGDALENADAG 9 JULI
Op deze dag was er een feestelijke viering om 09.30 uur, met meerdere verrassingen.
Drie parochianen werden in het zonnetje gezet voor hun inzet voor onze geloofsgemeenschap. Fijn dat  pastoor Spijkers bereid was om van Oirschot naar Geffen te komen en als celebrant voor wilde gaan in de eucharistieviering.
Frans Rovers mocht een Maria Magdalenabeeldje in ontvangst nemen voor zijn jarenlange inzet. Frans zat in het voormalige bestuur van de parochie H. Maria Magdalena en was vandaaruit actief in diverse werkgroepen. Zijn passie was het kerkgebouw: hij zat in de bouw- en restauratiecommissie. Tevens was hij vanaf de oprichting betrokken bij het kerkmuseum en de rondleidingen in de toren en de kerk.
Nellie van den Hurk – van Erp is onze deskundige op financieel terrein, ze verzorgt de volledige financiële administratie van onze geloofsgemeenschap. In het werkveld liturgie is Nellie actief als lector, verzorgt woord- en communievieringen en is al bijna 30 jaar lid van de avondwakegroep.
Sjan van Alphen – Vissers draait eveneens al vele jaren mee in onze geloofsgemeenschap. Ze begon in De Eerste Communiewerkgroep, vervolgens  naar de Vormselwerkgroep met aansluitend gastouder in het JOP (Jongerenpastoraat/ Jongeren op Pad). Ze zit momenteel in de kerngroep pastoraat van de Geffense geloofsgemeenschap. Daarnaast zit ze namens Geffen in de Pastoraatsgroep van onze parochie De Goede Herder. Vandaaruit stuurt ze mede het Familiepastoraat aan dat onlangs werd opgezet in De Goede Herder.
Nellie en Sjan ontvingen beiden de Bisschoppelijke Sint Janspenning met oorkonde en draagspeld.

VAN HARTE PROFICIAT!

 

TERUGBLIK 2022
Wat hebben we samen weer een bijzonder jaar achter de rug. Ook onze geloofsgemeenschap heeft dat ondervonden.
Lees hier: De terugblik van 2022
 

KLIEDERKERK
Zoals jullie in het parochiemagazine hebben kunnen lezen zijn wij in onze parochie, parochie De Goede Herder, gestart met het opzetten van een kliederkerk. Kliederkerk is met het hele gezin luisteren naar verhalen, elkaar ontmoeten en samen vieren. lees verder...


KERK POETSEN
Hebt u – een paar keer per jaar – enkele uurtjes over, om onze kerkpoetsgroepen te komen versterken. De leeftijden van onze trouwe vrouwen beginnen mee te spelen en we zouden daarom graag hulp krijgen van wat meer jongere krachten.
Vele handen maken licht werk!
Informeer bij Jeanne Egelmeer: Tel. 06 – 26 68 92 77


ALS EEN DORPSGENOOT OVERLIJDT...
Steeds vaker klinkt de roep om, indien gewenst, bij ieder overlijden de klokken te luiden, ongeacht of er een kerkelijk moment aan verbonden is.
Daarom hebben we als parochie De Goede Herder besloten om altijd lees verder...
 

KERKBALANS 2023

In januari vragen we aandacht voor Actie Kerkbalans.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie.

Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2023.

Tussenstand Kerkbalans
oktober 2023: € 15.475,86  Dank u wel voor uw bijdragen!


Vieringen in Geffense kerk via livestream te volgen
De vieringen van zondagmorgen 09:30 uur worden uitgezonden via livestream op YouTube.
De uitzendingen beginnen om 09:15 uur. U kunt ze volgen via deze link: Livestream vieringen Geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena Geffen
U kunt ook op YouTube zoeken via de trefwoorden: geffen parochie dgh  (klik daarna op het bovenste resultaat het 'rondje met Geffense kerk').


 

 

Berichten


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
 

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur.
De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.
In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!


TORENBEKLIMMING - KERKMUSEUM - RONDLEIDINGEN
Contactpersoon: Ruud Verhagen
tel. 073 - 5323191
of e-mail: torenmuseum@gmail.com
 

DOOP-, HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN
José van Wanrooij – van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop-, huwelijks- en jubileumvieringen.
U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06 – 52088120.
Bij de huwelijken is er een persoonlijk gesprek met de priester /diaken. Er zijn momenteel geen gezamenlijke voorbereidingen voor doop- en huwelijksvieringen.


RESTAURATIE KERKGEBOUW
Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.


TORENKLANKEN
Allerlei informatie vindt u ook in Torenklanken, een blad dat eens in de 2 of 3 weken verspreid wordt in Geffen. U kunt het ook digitaal bekijken: klik hier


PAROCHIEMAGAZINE

In december 2023 komt het ParochieMagazine van parochie De Goede Herder voor de laatste keer uit. klik hier voor het laatste magazine.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36