Nieuws


EERSTE COMMUNIE 2020
De datum van de Eerste Communie (7 juni) is verzet naar zondag 13 september.

VORMSEL 2020
Voor de viering van de toediening het Vormsel (29 mei) wordt een andere datum gepland.
 

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN (april 2020):
01 april 2020  Jan van Venrooij, 89 jaar
04 april 2020  Toon van Gogh, 84 jaar
05 april 2020  An Willemse – van der Leest, 85 jaar
12 april 2020  Joke Langens – van der Leest, 80 jaar
13 april 2020  Mien van Zandvoort – van Dijk, 89 jaar
16 april 2020  Fien van Zantvoort – Langens, 78 jaar
22 april 2020  Frits Steenbergen, 94 jaar
22 april 2020  Gerrit van Erp, 60 jaar
30 april 2020  Riekie van den Oever-Steenbergen, 97 jaar
 

GESLAAGDE INZAMELINGSACTIE OUD GEREEDSCHAP
Het in onbruik geraakt gereedschap dat in onze kerk van 19 maart tot 1
mei werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank
ontvangen. Deze werkplaats in Uden zal dit gereedschap nu repareren en
reviseren voor hergebruik in de Derde Wereld. Alle gevers worden
hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders
minder goed hebben en nu met dit gereedschap zich beter in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien.

MEDEDELING I.V.M. CORONAVIRUS
In verband met de verdere verspreiding van het Coronavirus, worden er geen vieringen gehouden t/m Pinksteren (31 mei – 1 juni).
De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden.
Op 19 mei is aangegeven dat na 1 juli mogelijk diensten gehouden kunnen worden met maximaal 100 bezoekers.
Houd de verdere informatie van persberichten in de gaten. Kijk ook op www.rkkerk.nl
Op de kerkdeur leest u de laatste update. De kerk is overdag open om een kaarsje aan te steken. U vindt daar ook publicaties van pastoor Ouwens en bisschop De Korte en het maandelijks kerkstencil.
Voor de reeds opgegeven misintenties in de maanden dat er geen vieringen zijn, kunt u kosteloos een andere datum opgeven, wanneer er weer vieringen zijn toegestaan.
Dat kan via e-mailadres: vanwanrooijromme@hotmail.com of tel. nr. 073 – 5324386

 

Berichten


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413 – 363315.


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN              
Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.
Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073 – 5323870 of Diny Timmermans 073 – 5322084.


OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS
De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur.
De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.
In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!


KERKMUSEUM
Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per e-mail: torenmuseum@gmail.com


RESTAURATIE KERKGEBOUW
Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.
 

TORENKLANKEN
Allerlei informatie vindt u ook in Torenklanken, een blad dat eens in de 2 of 3 weken verspreid wordt in Geffen. U kunt het ook digitaal bekijken: klik hier


PAROCHIEMAGAZINE
De parochie geeft elk kwartaal een magazine uit met allerlei informatie over de parochie De Goede Herder en de 6 geloofsgemeenschappen: klik hier voor het laatste magazine.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36