Nieuws


VASTENACTIE
De vastenactie van de school heeft dit jaar, ondanks alle perikelen rond de coronacrisis, toch nog €135,65 opgebracht. Hulde aan de goede gevers!


EERSTE COMMUNIE 2020
Op zondag 13 september is de Eerste Communieviering om 12.00 uur.

VORMSEL 2020
De toediening van het Vormsel is op vrijdag 2 oktober om 19.00 uur door deken-pastoor Frits Ouwens.
Het is de bedoeling dat alleen de vormelingen en hun familie deelnemen aan deze viering, in verband met reservering en afstand houden.

MEDEDELING I.V.M. CORONAVIRUS

Kerkdiensten

De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen.
Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden.
Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren.
De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden.

U bent weer van harte welkom.

 

Berichten


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413 – 363315.
 

KERKBALANS 2020
Tussenstand Kerkbalans eind augustus 2020: € 16.367,49


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN              
Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.
Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073 – 5323870 of Diny Timmermans 073 – 5322084.


OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS
De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur.
De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.
In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!


TORENBEKLIMMING - KERKMUSEUM - RONDLEIDINGEN

Contactpersoon: Frans Rovers
tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508
of e-mail: torenmuseum@gmail.com


RESTAURATIE KERKGEBOUW
Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.
 

TORENKLANKEN
Allerlei informatie vindt u ook in Torenklanken, een blad dat eens in de 2 of 3 weken verspreid wordt in Geffen. U kunt het ook digitaal bekijken: klik hier


PAROCHIEMAGAZINE
De parochie geeft elk kwartaal een magazine uit met allerlei informatie over de parochie De Goede Herder en de 6 geloofsgemeenschappen: klik hier voor het laatste magazine.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36