Nieuws

 

TERUGBLIK 2022
Wat hebben we samen weer een bijzonder jaar achter de rug. Ook onze geloofsgemeenschap heeft dat ondervonden.
Lees hier: De terugblik van 2022
 

KLIEDERKERK
Zoals jullie in het parochiemagazine hebben kunnen lezen zijn wij in onze parochie, parochie De Goede Herder, gestart met het opzetten van een kliederkerk. Kliederkerk is met het hele gezin luisteren naar verhalen, elkaar ontmoeten en samen vieren. lees verder...


KERK POETSEN
Hebt u – een paar keer per jaar – enkele uurtjes over, om onze kerkpoetsgroepen te komen versterken. De leeftijden van onze trouwe vrouwen beginnen mee te spelen en we zouden daarom graag hulp krijgen van wat meer jongere krachten.
Vele handen maken licht werk!
Informeer bij Jeanne Egelmeer: Tel. 06 – 26 68 92 77


ALS EEN DORPSGENOOT OVERLIJDT...
Steeds vaker klinkt de roep om, indien gewenst, bij ieder overlijden de klokken te luiden, ongeacht of er een kerkelijk moment aan verbonden is.
Daarom hebben we als parochie De Goede Herder besloten om altijd lees verder...
 

KERKBALANS 2023

In januari vragen we aandacht voor Actie Kerkbalans.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie.

Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2023.

Eindstand Kerkbalans
december 2022: € 16.977,82  Dank voor uw bijdragen!


Vieringen in Geffense kerk via livestream te volgen
De vieringen van zondagmorgen 09:30 uur worden uitgezonden via livestream op YouTube.
De uitzendingen beginnen om 09:15 uur. U kunt ze volgen via deze link: Livestream vieringen Geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena Geffen
U kunt ook op YouTube zoeken via de trefwoorden: geffen parochie dgh  (klik daarna op het bovenste resultaat het 'rondje met Geffense kerk').


 

 

Berichten


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413 – 363315.
Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06- 12 94 62 65

 
OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur.
De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.
In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!


TORENBEKLIMMING - KERKMUSEUM - RONDLEIDINGEN
Contactpersoon: Ruud Verhagen
tel. 073 - 5323191
of e-mail: torenmuseum@gmail.com
 

DOOP-, HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN
José van Wanrooij – van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop-, huwelijks- en jubileumvieringen.
U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06 – 52088120.
Bij de huwelijken is er een persoonlijk gesprek met de priester /diaken. Er zijn momenteel geen gezamenlijke voorbereidingen voor doop- en huwelijksvieringen.


RESTAURATIE KERKGEBOUW
Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.


TORENKLANKEN
Allerlei informatie vindt u ook in Torenklanken, een blad dat eens in de 2 of 3 weken verspreid wordt in Geffen. U kunt het ook digitaal bekijken: klik hier


PAROCHIEMAGAZINE
De parochie geeft elk kwartaal een magazine uit met allerlei informatie over de parochie De Goede Herder en de 6 geloofsgemeenschappen: klik hier voor het laatste magazine.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36