Kerkmuseum en rondleidingen

KERKMUSEUM "DE PEPERBUS"
Eén van de vele mooie dorpsgezichten in Geffen is zeker de H. Maria Magdalena kerk. Een prachtig gebouw met een eeuwenlange geschiedenis. Een geschiedenis die in beeld wordt gebracht als u na het bedwingen van de 51 treden van een smalle wenteltrap, voet zet in het kerkmuseum "de Peperbus". 

 

 

Op 14 september 1991, werd dit museum geopend in de toren van de H. Maria Magdalenakerk. Met het onthullen van de naam “de Peperbus” verrichte burgemeester H. Netten de officiële opening. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van Jo van Wanrooij in vervulling. Allerlei pronkstukken zijn hier tentoongesteld: Van misdienaarskleding tot een grote collectie bidprentjes van Geffenaren en foto’s van alle geestelijke leiders die de afgelopen jaren in Geffen de vieringen hebben geleid. Een heel verhaal steekt ook achter allerlei gebruiksvoorwerpen uit de kerkelijke geschiedenis; een verhaal dat de leden van de werkgroep u graag vertellen.

 


TORENBEKLIMMING - KERKMUSEUM - RONDLEIDINGEN
Contactpersoon: Ruud Verhagen tel. 073 - 5323191 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

 


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36