Ziekte en afscheid


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie (bij voorkeur op vrijdag) en/of ziekenzegening kunt u contact opnemen met diaken John van Grinsven 06 – 22 96 25 83.


KERKELIJK AFSCHEID
Als geloofsgemeenschap willen we graag mensen een hand reiken wanneer zij geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. De eerste dagen is er veel te regelen. Vrijwel meteen komt de vraag naar voren op welke manier het afscheid gevierd moet worden. De wijze waarop dit gebeurt, kan heel divers zijn. Uw wens is daarbij ons uitgangspunt. Uiteraard passend binnen de ruime kaders van de christelijke traditie waar wij als geloofsgemeenschap voor staan.
De uitvaartviering wordt samengesteld in onderling overleg tussen de nabestaanden en de voorganger. Wij dragen zorg voor een persoonlijke uitvaart, maar we hechten eraan dit te doen binnen het kader van de kerkelijke liturgie en de katholieke rituelen. De kerkelijke uitvaart heeft verscheidene keuzeteksten. Nabestaanden kunnen ook een In memoriam uitspreken, de eerste Lezing verzorgen, de voorbede schrijven en uitspreken en een persoonlijk afscheidswoord uitspreken. Heel duidelijk is die inbreng bij het opstellen van een gedachtenisprentje: dat wordt persoonlijker als iemand uit de naaste omgeving het schrijft.
Aan de vooravond van een afscheidsviering biedt de parochie een avondwake aan. Wanneer er geen uitvaartviering gehouden wordt kan men dan ook kiezen voor een herinneringsdienst. Dit is een mooie gelegenheid om op de avond voor het afscheid samen te komen om te bidden om kracht en troost voor de naasten. Ook biedt deze viering de gelegenheid voor mensen die vanwege school of werk niet bij de begrafenis of crematie aanwezig kunnen zijn, hun verbondenheid met de overledene en met de familie te uiten. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en de viering wordt voorgegaan door geschoolde vrijwilligers.

Er wordt een gedachteniskruisje voor de overledene gemaakt. Het kruisje krijgt een speciale plaats in de kerk. Zo blijft de overledene nog in het midden van de geloofsgemeenschap. Na een jaar wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden tijdens de eerste jaargetijdeviering. Tijdens de viering rondom Allerzielen is er speciale aandacht voor de overledenen van het voorbije jaar. Nabestaanden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging van de parochie.

Voor een afscheidsviering en/of begrafenis kunt u of de begrafenisondernemer voorlopig contact opnemen met Gerrit van den Helm, coördinator avondwake/afscheidsviering 06 – 46766714.


Voor tarieven uitvaart en begrafenis: Klik hier.

Voor een voorbeeld van het uitvaartboekje: Klik hier.

Voor lezingen en teksten bij een uitvaart: Klik hier.

Voor liederen bij een uitvaart: Klik hier.


BEGRAFENIS
We hebben in Geffen een eigen begraafplaats. Hier is ook de mogelijkheid voor het plaatsen van de urn van de overledene in de urnenmuur of op het urnenveld.
Wanneer er geen afscheidsviering heeft plaatsgevonden kan altijd, wanneer u dat wenst, hier nog de absoute gedaan worden door de pastoor.

Voor het begraafplaatsreglement: Klik hier.

Voor de voorschriften voor graftekens: Klik hier.


 

OVERLEDENEN
Voor een overzicht van de overledenen: Klik hier.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36