Voorgangers

 

Onze geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena behoort tot de parochie De Goede Herder, waaronder ook de geloofsgemeenschappen van Heesch, Nisterlode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch vallen. Samen met hen hebben we 2 vaste pastoors, te weten pastoor Ouwens en pastoor Verbakel.

In onze kerk gaat in de zondagviering normaliter pastoor Verbakel voor.
In bijzondere vieringen als ook in de vrijdagavondviering in de kapel van Het Oude Klooster gaat in eerste instantie pastoor Ouwens voor.

 

Voor een overzicht van de pastoors van de eerdere parochie Geffen: klik hier.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36