Wekelijkse vieringen in Geffen

Vrijdagavond 19:00 uur in de kapel van het Oude Klooster.
Zondagmorgen 09:30 uur in de parochiekerk H. Maria Magdalena. Deze viering wordt uitgezonden via live stream

De liturgische agenda:
Nadere informatie over de vieringen kunt u vinden in de volgende bijlage: Onder de Toren: klik hier

De kerk in Geffen is dagelijks tussen 9:00 uur en 16:00 uur geopend voor gebed en het ontsteken van een kaarsje bij Maria.
 

LITURGISCHE AGENDA (wijzigingen onder voorbehoud)

Vieringen onder voorbehoud
Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van voorgangers.
Houd de publicaties in de kerk en kapel in de gaten

OKTOBER 2023                                              
vr. 20 okt. 19.00 u. Woord- en Communiedienst met diaken John van Grinsven
zo. 22 okt. 09.30 u. H. Mis viering m.m.v. GK
vr. 27 okt. geen kapelviering
zo. 29 okt. 09.30 u. H. Mis / viering m.m.v. PP (klok wordt verzet)

NOVEMBER 2023
do 2 nov. 19.30 uur ALLERZIELEN

Gebedsviering m.m.v. Avondwakegroep, W.I.K. en GK
De overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

vr. 3 nov. 19.00 u. Woord- en Communiedienst met diaken John van Grinsven
na afloop koffie drinken
zo. 5 nov. 09.30 u. Woord- en Communiedienst m.m.v. Passe Partout
vr. 10 nov. geen kapelviering
zo. 12 nov. 09.30 u. Woord- en Communiedienst m.m.v. GK
vr. 17 nov. 19.00 u. Woord- en Communiedienst in de kapel
zo. 19 nov. 09.30 u. H. Mis / viering m.m.v. PP
vr. 24 nov. geen kapelviering
zo. 26 nov. 09.30 u. H. Mis / viering m.m.v. GK
Christus Koning / Caeciliafeest / einde kerkelijk jaar

 

Alle kerkdiensten in de kerken van parochie de Goede Herder vindt u hier

 

 

Opgave misintenties

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. Het is ook mogelijk om de kosten voor misintenties over te maken via de bank. Dat kan op bankrekeningnummer NL09 RABO 0115 8031 49 t.a.v.  Parochie De Goede Herder o.v.v. misintentie (datum). De gegevens naam/namen e.a. dienen dan wel op de envelop te worden genoteerd, met vermelding ‘geld is overgemaakt’. U kunt de envelop, zoals anders, in de pastoriebus doen.

De misintenties die opgegeven zijn vóór de laatste vrijdag van de maand, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren. Bij vragen: 073 – 5324386.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36