Koren

Dameskoor    
Contact: Truus van de Wouw,  073-5325277, henkentruus1@hetnet.nl

Gemengd koor    
Contact: Will van Leeuwen,  073-5323044, hansenwillvanleeuwen@gmail.com

Passe Partout    
Contact: Ria van Nistelrooij,  073-5322702,  hans.ria@home.nl

Werkgroepen

Alleengaanden    
Contact: Diny Timmermans,   073-5322084 

Archief     
Contact: Ferrie Verhoeven,  06-22694251, ferrieverhoeven@gmail.com

Avondwake
Contact: Gerrit van den Helm,  06-46766714, gvdhelm47@ziggo.nl

Bloemengroep    
Contact: Riek Rovers,   073-5322249  

Doop en huwelijk   
Contact: José v Wanrooij- v Rossum,  06-52088120, josevwanrooij@gmail.com

Eerste Communie   
Contact: Loes van Wanrooij,  06-23580875, loes@levix.nl

Financiële commissie   
Contact: Nellie vd Hurk,   073-5321673, hurkerp@hetnet.nl

Kerkbalans    
Contact: Gerrit van den Helm,  06-46766714, gvdhelm47@ziggo.nl

Kerkhof administratie   
Contact: Alex v Zutphen,  06-22732729, 1969geffen@gmail.com

Kerkhof beheer    
Contact: Gerard v Dinther   06-10538294 gerard.gerrie@home.nl

Kinderkerk    
Contact: Gerla van Vugt,   073-5321731, gerla@vanvugt.nu

Kosters, Acolieten en misdienaars 
Contact: Diny van Wanrooij,  073-5324386, vanwanrooijromme@hotmail.com

Lektoren    
Contact: Marie-José van Dinther 073-5321654 info@tuinendesign.nl

Poetsen kapel    
Contact: Jeanne Egelmeer,  073-5322803 

Poetsen kerk    
Contact: Diny van Bergen,  073-5321143

Poetsen koper    
Contact: Annet van den Helm,  073-5324311, avdhelm50@ziggo.nl

Restauratie kerk   
Contact: Harry Peters,   073-5323856, harrypeters@live.nl

Technische dienst   
Contact: Frans Rovers,   06-55375508, fransrovers42@gmail.com

Torenmuseum en rondleidingen 
Contact: Frans Rovers,   06-55375508, torenmuseum@gmail.com

Vormelingen    
Contact: Marianne Lepoutre,  06-10294736, mariannelepoutre@gmail.com

Ziekencomité    
Contact: Anja Wingens,   073-5324160, ac.wingens@home.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36