Het bestuur


Aan ons is het zakelijke bestuur van de parochie De Goede Herder toevertrouwd. Wij zijn een college dat na benoeming door de bisschop namens hem de beheersmatige en vermogensrechtelijke taken in onze parochie behartigt. Het bestuur is belast met het voorwaarden scheppend beleid ten dienste van de uitoefening van de pastorale zorg. Ten aanzien van het pastorale beleid hebben wij een adviserende taak.

Wij zijn eerst en vooral verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de parochie: voor het financiële beleid en voor het beheer van de gebouwen. Daarnaast dragen wij zorg voor de organisatie en de communicatie. In ons bestuur worden enkele vaste bestuursfuncties onderscheiden; u ziet hieronder drie aangegeven. Als parochiebestuur worden wij ondersteund door commissies en lokale werkgroepen.

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen over ons werk,
bel dan naar één van de zes kerklocaties
of naar het desbetreffende lid van het bestuur

Jacques Grubben, waarnemend pastoor en voorzitter
Wim van Lith, vice-voorzitter, Vorstenbosch; 0413-362061    
Heidi Vervenne, secretaris, Nistelrode; 0412-612886 
Wim Platenburg, penningmeester, Vinkel; 073-5341203
Cor v.d. Wetering, Vinkel
Jan Jacobs, Heesch 
Marie José van Dinther, Geffen
Rob Hanssen, Heesch 
Hans v.d. Biezen, Nuland. 
 


Parochie De Goede Herder
Kerkstraat 2
5384 KA Heesch
0412 - 45 12 15

info@parochiedgh.nl


ANBI nummer: 824154782
KvK nummer: 74858483